Înscrierea copiilor la cele patru creşe din Slatina începe în luna mai, potrivit reprezentanţilor Direcţiei de Asistenţă Socială (DAS), dosarele putând fi depuse şi pe parcursul lunii iunie. Dacă sunt mai multe solicitări decât locurile disponibile, se vor aplica criterii de departajare.

Directorul DAS, Nora Popescu, a declarat că perioada de înscriere la creşă este mai-iunie, fiind disponibile 66 de locuri, la cele patru creşe din Slatina. 50 de locuri sunt rezervate copiilor cu vârste cuprinse între 1 şi 2 ani, iar celelalte 16 pentru cei cu vârste între 2 şi 3 ani.

Actele necesare înscrierii copiilor la creşă sunt următoarele, iar dosarele se depun la sediul temporar al Direcţiei de Asistenţă Socială de pe strada Nicolae Bălcescu:

copie de pe certificatul de naştere al copilului;

copie de pe actele de identitate ale părinţilor/reprezentanţilor legali, certificatele de naştere ale fraţilor minori şi, după caz, copie a hotărârii/sentinţei de plasament sau a sentinţei de încredinţare în vederea adopţiei;

adeverinţă de venituri pentru fiecare dintre părinţii/reprezentanţii legali, adeverinţă care să cuprindă venitul brut al părintelui pe ultimele șase luni anterioare înscrierii;

adeverinţă de la locul de muncă al părintelui care se află în concediu pentru creşterea copilului în care se va specifica data încetării suspendării contractului de muncă;

adeverinţă de la unitatea de învăţământ frecventată de către mamă la forma de zi (dacă este cazul);

sentinţă de divorţ/copie certificat de deces (unde este cazul);

adeverinţă din care să rezulte că solicitantul are copii care frecventează grădiniţa care funcţionează în aceeaşi clădire cu creşa (valabil doar pentru Creşele 1-3).

În condiţiile în care numărul de solicitări depăşeşte numărul locurilor disponibile, dosarele pentru admiterea copiilor în creşă vor fi departajate aplicându-se următoarele criterii:

Domiciliul părinţilor cât mai apropiat de creşa la care se solicită înscrierea (dovedit prin copia după actul de identitate) – 5 puncte;

Locul de muncă al părinţilor/reprezentanţilor legali (care au raportul de muncă/serviciu nesuspendat, dovedit prin adeverinţă de serviciu) – 5 puncte pentru fiecare;

Adeverinţă de la unitatea de învăţământ frecventată de către mamă la forma de zi (dacă este cazul) – 5 puncte;

Mame care au în îngrijire un alt copil sub vârsta de 1 an (se ataşează copie după certificatul de naştere a copilului) – 2 puncte;

Fraţi sau surori care frecventează grădiniţe care funcţionează în aceeaşi clădire cu creşa (se ataşează o adeverinţă de la grădiniţă) – 5 puncte;

Copii gemeni (se va completa câte un dosar pentru fiecare copil) – 5 puncte pentru fiecare copil;

Familie cu mai mulţi copii (se vor ataşa copii dupa certificatele de naştere a copiilor) – 2 puncte pentru fiecare copil;

Familie cu părinte unic (se va ataşa un act notarial/sentinţă prin care încredinţează minorul, care să demonstreze faptul că are în întreţinere copilul) – 10 puncte;

Pentru cazuri sociale se vor aloca 5 puncte (se va ataşa ancheta socială întocmită de către Direcţia Protecţie şi Asistenţă Socială): copii cu dizabilităţi; ambii părinţi şomeri; copii aflaţi în tutela altor persoane pensionate conform prevederilor legale în vigoare; copii luaţi în plasament în familie; copii aflaţi în situaţii de risc de separare de părinţi.

De menționat că adeverinţele de la serviciu se vor puncta în funcţie de luna în care îşi reiau activitatea părinţii aflaţi în concediu pentru îngrijirea copilului, astfel:

înainte de luna septembrie – 5 puncte;

septembrie – 4 puncte;

octombrie – 3 puncte;

noiembrie – 2 puncte;

decembrie – 1 punct.

Localizare creşe în Slatina: nr. 1 – str. Unirii, nr. 6; Creşa nr. 2 – str. Primăverii, nr. 2; Creşa nr. 3 – str. Centura Basarabilor, nr. 4; Creşa nr. 4 – str. Zmeurei, nr. 9B.

Articolul precedentMai mulți bani pentru bisericile din județ. De unde vine ajutorul
Articolul următorO comună din Olt accesează fonduri europene pentru amenajarea de trotuare și șanțuri betonate