Persoanele asigurate care beneficiază de concediu medical pentru carantină trebuie să completeze o declaratie pe popria răspundere pe care trebuie să o depună la angajatori. Angajatorul are obligația să o pastrează și să o prezinte organelor de control, potrivit unui comunicat remis de CAS Olt.

Persoanele asigurate care beneficiază de concediu medical pentru carantină vor declara pe propria răspundere dacă instituirea măsurii carantinei este ca urmare a deplasării în interes personal într-o zonă în care la momentul deplasării exista epidemie, risc epidemiologic sau biologic, cu un agent înalt patogen.

În cazul în care se instituie măsura carantinei la întoarcerea pe teritoriul României, pentru o persoană care s-a deplasat în interes personal într-o zonă în care la momentul deplasării exista epidemie, risc epidemiologic sau biologic, cu un agent înalt patogen, din perioada cuprinsă în concediul medical pentru carantină se suportă din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate numai indemnizația aferentă primelor 5 zile de carantină.

Concediul şi indemnizaţia pentru carantină se acordă asiguraţilor cărora li se interzice continuarea activităţii, care nu poate fi realizată de la domiciliu, din cauza unei suspiciuni asupra unei boli contagioase, pe durata stabilită prin certificatul eliberat de direcţia de sănătate publică.

În caz de carantină certificatele de concediu medical se pot elibera la o dată ulterioară, dar numai pentru luna în curs sau luna anterioară.

Durata concediilor medicale pentru carantină nu se cumulează cu durata concediilor medicale acordate unui asigurat pentru alte afecţiuni.

“Cuantumul brut lunar al indemnizaţiei pentru carantină reprezintă 100% din baza de calcul stabilită potrivit legii şi se suportă integral din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. În scopul prevenirii îmbolnăvirilor, persoanele asigurate au dreptul la concediu şi indemnizaţie pentru carantină, fără îndeplinirea condiţiei privind stagiul de asigurare”, se arată în comunicatul CAS.

Articolul precedentCarantină zonală într-o localitate din Olt
Articolul următorSlatina se apropie de pragul de 6 infectări cu COVID-19 la 1.000