Documentaţia proiectului privind restaurarea Casei Fântâneanu din Slatina a fost urcată în SICAP de Consiliul Judeţean (CJ) Olt, data limită pentru depunerea ofertelor din partea constructorilor interesaţi fiind sfârşitul lunii martie.

În valoare aproximativ două milioane euro, proiectul este finanţat în cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritară:5- Îmbunătățirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și  cultural.

Finanţarea a fost accesată de Consiliul Judeţean Olt, în parteneriat Episcopia Slatinei şi Romanaţilor.

Casa Fântâneanu a fost construită în prima jumătate a secolului XIX şi a aparţinut familiei cu acelaşi nume din Slatina, ai cărei membri au deţinut importante funcţii în viaţa publică a oraşului. Stăpânind numeroase proprietăţi, între care în judeţul Olt moşiile Perieţi, Stoicăneşti şi Făgeţelu, boierii Fântâneni se înscriu la loc de cinste între boierii filantropi ai Oltului. Casa Fântâneanu, devenită Azilul „Elena Fântâneanu”, arată viaţa şi gustul pentru frumos al acestei familii.

De-a lungul anilor, imobilul-monument istoric a servit drept sedii pentru Prefectura Judeţului Olt sau Direcţia Agricolă.

Articolul precedentZone de picnic și lectură în noul parc din Slatina
Articolul următorCerşetori din Olt, săltaţi de pe străzile Craiovei