Poliţiştii şi jandarmii olteni au instituit filtre la intrările şi ieşirile în şi din comuna Drăghiceni, carantinată zonal.

Măsura se aplică din această dimineaţă pentru satele Drăghiceni, Liiceni și Grozăvești.

Pe perioada carantinei zonale, se instituie următoarele măsuri:

Este strict interzisă intrarea/ieșirea din zona carantinată prin alte zone și căi de acces decât cele deschise circulației publice de pe drumurile naționale, județene, comunale și forestiere;

Circulația și staționarea în spații publice a persoanelor este interzisă, cu excepția motivelor bine justificate, pe baza declarației pe proprie răspundere, legitimației de serviciu sau a adeverinței eliberate de angajator.

Se permite tranzitarea localității carantinate de către persoanele care nu au domiciliul pe raza acesteia, fiind interzisă oprirea în localitate.

Totodată, se instituie următoarele măsuri obligatorii pentru toate persoanele care se află permanent sau tranzitează zona carantinată:

identificarea tuturor persoanelor cu domiciliul, reședința ori adresa declarată în zona menționată la art. 1, alin. (2) și introducerea acestora în bazele de date dedicate;

limitarea la maximum a deplasării persoanelor și monitorizarea permanentă a respectării acestei măsuri;

în intervalul orar 06,00 – 20,00, în interiorul zonei menționate la art. 1, alin. (2) se interzice circulația tuturor persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, cu următoarele excepții:

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;

b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale, pentru persoanele cu vârsta peste 65 de ani în intervalul orar 10,00 – 14,00, iar pentru persoanele cu vârsta sub 65 de ani, în intervalele orare 06,00 – 10,00, respectiv 14,00 – 20,00;

c) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;

d) deplasările scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activități sportive de echipă), cât și pentru nevoile animalelor de companie/domestice;

e) deplasarea în scopul donării de sânge la centrele de transfuzie sanguină;

f) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;

g) deplasarea pentru realizarea de activități agricole;

h) deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare; i) îngrijirea sau administrarea unei proprietăți din altă localitate;

j) participarea la programe sau proceduri în centrele de tratament;

k) pentru achiziția, service-ul, efectuarea ITP sau alte operațiuni de întreținere a vehiculelor;

l) eliberarea de documente necesare pentru obținerea unor drepturi prevăzute de lege;

m) alte motive justificate precum: îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei rude/afin sau persoane aflate în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori decesul unui membru de familie;

n) participarea la activități religioase;

o) deplasări ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu trenul, avionul, autocare sau alte mijloace de transport persoane, și care poate fi dovedit prin bilet sau oricare altă modalitate de achitare a călătoriei;

p) deplasări ale persoanelor pentru administrare de vaccin împotriva SARS-CoV-2.

Decizia de carantinare zonală a comunei Drăghiceni a fost luată după ce rata de infectare la nivelul localităţii a depăşit 12 cazuri de coronavirus la 1.000 de locuitori. În prezent, această rată a ajuns la 14,34/1.000.

Sursa: Realitatea de Olt

Articolul precedentMario De Mezzo, out de la ORDA
Articolul următorBilanț coronavirus: 5.407 de cazuri noi și 175 de decese. Vezi situația pe fiecare județ