Pentru asigurarea continuităţii acordării asistenţei medicale, în cursul lunii iulie 2021 se va desfășura procesul de contractare a serviciilor medicale, medicamentelor și  dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive.

Potrivit unui comunicat remis de CAS Olt, termenul limită de depunere a cererilor şi documentelor necesare încheierii contractelor cu furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale este 12 iulie 2021.

În vederea intrării în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, furnizorii de servicii medicale trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

– să fie autorizaţi conform prevederilor legale în vigoare;
– să fie evaluaţi/acreditați potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;
– să depună, în vederea încheierii contractului, toate documentele necesare, în termenele stabilite pentru contractare.

Procesul de contractare se va desfășura conform următorului calendar de contractare:
05.07-12.07.2021    Primirea și înregistrarea dosarelor de contractare.
05.07-16.07 .2021    Verificarea dosarelor de contractare.
13.07.2021    Afișarea listei cu furnizorii admiși în vederea negocierii și încheierii contractelor.
14.07.2021    Termen de depunere a contestațiilor, pentru furnizorii respinși
14.07.2021    Rezolvarea contestațiilor . Afișarea listei privind soluționarea contestațiilor.
15.07.2021 – 21.07.2021    Verificarea capacității tehnice.
22.07-31.07.2021    Negocierea și încheierea contractelor

Lista cu documentele necesare încheierii contractelor, pentru fiecare domeniu de asistenţă medicală precum și agenda de contractare sunt publicate pe pagina web a CAS Olt.

Data limită de finalizare a procesului de contractare este 31 iulie 2021.

 

Sursa: Realitatea de Olt