Aleşii locali din Slatina aprobă, astăzi, normele de acordare a tichetelor sociale în valoare de 300 de lei per persoană, în perioada stării de urgență. Ajutorul din partea primăriei va veni în urma unei solicitări şi a unei anchete sociale simplificate.

Potrivit hotărârii ce urmează să fie aprobată de Consiliul Local Slatina, categoriile socio-economice care pot beneficia de aceste tichete sunt:

persoanele fără adăpost care nu beneficiază de servicii de cazare și masă din partea autorităților locale sau furnizorilor publici/privați de servicii sociale;

persoanele vârstnice peste 65 de ani cu pensie cel mult egală cu pensia minimă garantată de stat (indemnizaţia socială pentru pensionari), instituită prin OUG nr. 6, cu modificările și completările ulterioare;

familiile sau persoanele  singure  beneficiare  de  ajutor  social  acordat  în  temeiul  Legii  nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare;

familiile beneficiare de alocație de susținere acordată în temeiul Legii nr. 277/2010, cu modificările și completările ulterioare;

familiile sau persoanele singure care nu realizează venituri.

Solicitarea de tichete sociale se face prin cerere scrisă însoțită de următoarele:

act de identitate al persoanei îndreptatite/reprezentantul familiei și, după caz, al reprezentantului legal;

documente din care rezulta calitatea de reprezentant legal, după caz;

documente din care rezultă veniturile realizate de persoana vârstnică peste 65 de ani sau de membrii familiei, după caz.

Pentru asistaţii social tichetele se acordă din oficiu, pe baza documentelor existente în evidenţa Direcției de Asistenţă Socială Slatina.

„Cererea pentru acordarea TSSU, însoţită de documentele necesare, se depune la Direcţia de Asistenţă Socială Slatina, atât letric (depunere personala sau postala), cât şi electronic”, se arată în proiectul de hotărâre ce urmează a fi aprobat de Consiliul Local.

Ținând seama de starea de urgentă, pentru a diminua timpul de răspuns la solicitare, Direcţia de Asistenţă Socială Slatina va lua măsuri de simplificare a formularelor de cerere și anchetă socială.

Astfel, verificarea eligibilității beneficiarilor se face la nivelul Direcției de Asistenţă Socială Slatina, în termen de cinci zile de la înregistrarea solicitării.

Tichetele sociale vor fi nenominale și vor fi grupate în carnete de câte 30 de bucăți, valoarea totală a acestora fiind de 300 lei/familie sau persoană singură.

Aceste tichete pot fi utilizate pentru achiziționarea de produse alimentare, articole de protecție individuală, produse de curățenie și igiena corporala sau a locuinței, produse farmaceutice, articole de îmbrăcăminte și încălțăminte.

Distribuirea tichetelor către beneficiari se face de angajaţii Direcției de Asistență Socială Slatina cu sprijinul Poliției locale a municipiului Slatina și, după caz, a instituțiilor partenere.