Modificări în ceea ce privește structura anului școlar 2021-2022. Aceasta se schimbă în timpul anului școlar, după ce autoritățile au decis ca elevii să intre în vacanță în perioada 27 octombrie – 7 noiembrie.

Noul ordin care stabilește structura anului școlar îl abrogă pe cel inițial și schimbă limitele semestrelor.

Va fi prima dată în istoria structurii de semestre când nu există o vacanță intersemestrială.

Între semestrul I și semestrul al II-lea va exista doar o pauză de un weekend în acest an.

Săptămâna „Școala Altfel” a fost eliminată.

Anul școlar 2021 – 2022 se structurează pe două semestre

Semestrul I
Din data de 13 septembrie 2021 și până în data de 14 ianuarie 2022 

Cursuri — luni, 13 septembrie 2021 — vineri, 22 octombrie 2021
Vacanță — sâmbătă, 23 octombrie — duminică, 7 noiembrie 2021
Cursuri — luni, 8 noiembrie 2021 — joi, 23 decembrie 2021
Vacanță de iarnă — vineri, 24 decembrie 2021 — duminică, 2 ianuarie 2022, pentru clasele din învățământul gimnazial, liceal, profesional și postliceal, respectiv vineri, 24 decembrie
2021 — duminică, 9 ianuarie 2022, pentru grupele/clasele din învățământul preșcolar și primar
Cursuri — luni, 3 ianuarie 2022 — vineri, 14 ianuarie 2022, pentru clasele din învățământul gimnazial, liceal, profesional și postliceal, respectiv luni, 10 ianuarie 2022 — vineri, 14 ianuarie 2022, pentru grupele/clasele din învățământul preșcolar și primar.

Semestrul al II-lea
Din data de 17 ianuarie 2022 și până în data de 10 iunie 2022.

Cursuri — luni, 17 ianuarie 2022 — joi, 14 aprilie 2022
Vacanță de primăvară — vineri, 15 aprilie 2022 — duminică, 1 mai 2022
Cursuri — luni, 2 mai 2022 — vineri, 10 iunie 2022
Vacanță de vară — sâmbătă, 11 iunie 2022 — data din septembrie 2022 la care încep cursurile anului școlar 2022—2023.
Anul școlar 2021 – 2022 a început la data de 1 septembrie 2021, se încheie la data de 31 august 2022 și are 34 de săptămâni de cursuri. Cursurile anului școlar 2021 – 2022 au început la data de 13 septembrie 2021.

Prin excepție de la prevederile acestea, se stabilesc următoarele:

a) pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvență redusă, anul școlar are 32 de săptămâni de cursuri, care se încheie la data de 27 mai 2022;
b) pentru clasa a VIII-a, anul școlar are 33 de săptămâni de cursuri, care se încheie la data de 3 iunie 2022;
c) pentru clasele din învățământul liceal — filiera tehnologică, cu excepția claselor prevăzute la lit. a), și pentru clasele din învățământul profesional, anul școlar are 37 de săptămâni de
cursuri, care se încheie la data de 1 iulie 2022.

În zilele nelucrătoare/de sărbătoare legală prevăzute de lege și de contractul colectiv de muncă aplicabil nu se organizează cursuri.

În situația suspendării cursurilor conform Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.447/2020, cu modificările și completările ulterioare, măsurile privind parcurgerea integrală a programei școlare prin modalități alternative stabilite de consiliul de administrație al unității de învățământ nu se dispun în perioada vacanțelor școlare.

Calendarul examenelor/ evaluărilor naționale, al examenelor de absolvire, respectiv de certificare/ atestare a calificării profesionale/ a competențelor, precum și calendarul admiterii în clasa a IX-a se aprobă prin ordine distincte ale ministrului educației.

 

Articolul precedentStrategie în alb și negru – Ediția din 6 noiembrie 2021
Articolul următorMinistrul interimar Vîlceanu, prezent în zona lucrărilor de pe centura Tg-Jiu