Au fost retrase definitiv de la vânzare 12 tone de pâine şi au fost date amenzi de 2,6 milioane de lei.

Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au controlat aproximativ 1.000 de operatori economici din morărit şi panificaţie şi au retras definitiv de la comercializare 12 tone de pâine. Ei au dat amezi de peste 2,6 milioane de lei, iar printre neregulile găsite au fost produse cu insecte sau expirate.

Reprezentanţii ANPC au anunţat, miercuri, că în perioada 10 – 21 iunie, au desfăşurat, la nivel naţional, o amplă campanie de verificare a modului în care sunt respectate prevederile legale în domeniul comercializării, etichetării, prezentării şi publicităţii pâinii şi produselor de morărit şi panificaţie. 
 
În ceea ce priveşte pâinea şi produsele de panificaţie, au fost controlaţi 745 operatori economici, 644 dintre aceştia nerespectând prevederile legale din domeniul protecţiei consumatorilor. Totodată, au fost verificate circa 40 tone de pâine şi produse de panificaţie. 
 
În urma neregulilor constatate au fost date 560 de amenzi contravenţionale, în valoare de aproximativ 2,6 milioane de lei şi au fost oprite definitiv de la comercializare aproximativ 12 tone de pâine şi produse de panificaţie în valoare de peste 80.000 de lei. 
 
De asemenea, au fost oprite temporar de la comercializare a 2,7 tone de pâine şi produse de panificaţie până la remedirea deficienţelor de etichetare. 
 
Principalele abateri constatate au fost: comercializarea unor produse în afara datei durabilităţii minimale stabilite de producători; lipsa inscripţionării sau înscrierea eronată, pe etichetă, a datei durabilităţii minimale; comercializarea unor produse cu ambalaje deteriorate;  comercializarea unor produse care nu se încadrează în cantitatea netă declarată; deficienţe de etichetare prin care nu erau oferite consumatorilor informaţiile obligatorii, care să permită alegerea sortimentului dorit; lipsa informării consumatorilor referitor la ingredientele din care sunt compuse produsele comercializate, aditivii alimentari utilizaţi, valorile nutriţionale.
 
Totodată, alte nereguli au fost: nerespectarea afişării denumirii furnizorului de pâine, a denumirii produselor livrate şi a preţului de vânzare cu amănuntul al acesteia, exprimat în lei/kg şi lei/bucată
 
comercializarea produselor fără niciun element de identificare-caracterizare; lipsa afişării componentelor cu efecte alergene la locul de comercializare a pâinii şi produselor de panificaţie, în vrac sau sub formă ambalată;  lipsa inscripţionării cantităţii nete şi a listei ingredientelor sau înscrierea eronată a acesteia; lipsa traducerii în limba română a elementelor de identificare-caracterizare; folosirea unor produse şi proceduri nesigure în cadrul serviciilor prestate;  inscripţionarea unor informaţii care puteau induce în eroare consumatorii; nerespectarea condiţiilor de transport, depozitare, producere şi comercializare a pâinii şi produselor de panificaţie; nerespectarea temperaturii de păstrare indicată de producător; lipsa afişării preţurilor sau neafişarea acestora în mod vizibil şi lizibil; nerespectarea regimului promoţiilor; utilizarea unor mijloace de măsură şi control neverificate metrologic; lipsa autorizaţiilor de funcţionare.
Reprezentanţii ANPC au mai precizat că în ceea ce priveşte produsele de morărit, au fost controlaţi 184 operatori economici la 112 dintre aceştia înregistrându-se nereguli, şi au fost verificate circa 32 tone produse de morărit. 
 
În urma abaterilor constatate, au fost date 94 de amenzi contravenţionale în valoare de peste 500.000 lei, au fost oprite definitiv de la comercializare cinci tone de produse şi temporar – 1,2 tone de produse pentru deficienţe de etichetare. 
 
Printre cele mai frecvente nereguli întâlnite au fost: comercializarea produselor infestate cu insecte; 
 
comercializarea unor produse în afara datei durabilităţii minimale stabilite de producători; comercializarea unor produse cu ambalaje deteriorate; deficienţe de etichetare prin care nu erau oferite consumatorilor informaţiile obligatorii, care să permită alegerea sortimentului dorit, inclusive a ţării de provenienţă a produsului; comercializarea produselor fără niciun element de identificare-caracterizare; lipsa informării consumatorilor referitor la ingredientele din care sunt compuse produsele comercializate, precum şi a valorilor nutriţionale.
Comisarii ANPC au mai descoperit că nu erau respectate condiţiile de transport, depozitare, producere şi comercializare a pâinii şi produselor de panificaţie, nu erau afişate preţurile sau afişarea acestora nu era în mod vizibil şi lizibil şi nu era respectat regimul promoţiilor.

 

Articolul precedentÎNCEPE CALENDARUL ADMITERII ÎN LICEU
Articolul următorPALATUL BUCKINGHAM DESCHIDE VIZITATORILOR CAMERA CU CELEBRUL BALCON