Centrul de Formare și Perfecționare a Polițiștilor ” Nicolae Golescu ” Slatina organizează concurs cu recrutare din sursă externă pentru ocuparea a unui post vacant de ofițer de poliție/formator. Totodată, fosta Şcoală de poliţie angajează muncitori calificaţi şi necalificaţi.

Potrivit unui comunicat remis de Centru, agenții de poliţie pot participa la concursul de ocupare a postului vacant de ofițer de poliție/formator, dacă au studii corespunzătoare cerinţelor postului şi dacă îndeplinesc condiţiile legale menționate în anunțul de concurs.

Înscrierile se fac până la data de 5 octombrie 2021, ora 14.00, pe baza cererii de înscriere însoțită de documentația solicitată, transmise exclusiv în format electronic, la adresa [email protected] Cererile de înscriere transmise după 5 octombrie 2021, ora 14.00, nu vor fi luate în considerare.

De asemenea, la nivelul Centrului sunt organizate concursuri în vederea ocupării a trei posturi vacante de execuție de personal contractual.

În cazul acestor posturi, înscrierea candidaților se va face doar personal, la sediul Centrului de Formare și Perfecționare a Polițiștilor „Nicolae Golescu ” Slatina,  situat în municipiul Slatina,  strada Cazărmii, nr. 40, la Compartimentul Management Resurse Umane, până la data de 08 octombrie 2021, inclusiv,  în intervalul orar 9.00-15.00, în zilele lucrătoare.

Este vorba despre următoarele posturi vacante de execuţie:

Muncitor calificat IV-I, specializarea electrician –  1 post

Condiţii specifice:

să fie absolvenţi de studii generale/medii;

să fie absolvenți de cursuri/programe de calificare/perfecţionare/specializare: electrician, specializare certificată prin diploma/atestat/certificat absolvire sau alt document emis de o instituție acreditată;

să deţină autorizaţie de electrician, emisă de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei;

vechime în muncă: -1 an;

vechime în specialitate: – 1 an.

Muncitor calificat IV-I, specializarea ospătar –  1 post

să fie absolvenţi de studii generale/medii;

să fie absolvenți de cursuri/programe de calificare/perfecţionare/specializare: ospătar, specializare certificată prin diploma/atestat/certificat absolvire sau alt document emis de o instituție acreditată;

Alte cunoştinţe şi abilităţi: producţie şi procesare, producţie de alimente, servicii clienţi şi personal, deprinderi tehnice, deprinderi de gestionarea resurselor;

vechime în muncă: -1 an;

vechime în specialitate: – 1 an.

sa obţină autorizaţie de lucru pentru documente clasificate conform cerinţelor postului,, secret de serviciu”.

Îngrijitor – muncitor necalificat – 1 post

Condiţii specifice:

– să fie absolvenţi de studii generale/medii;

– alte cunoştinţe şi abilităţi: – de utilizare a materialelor şi echipamentelor de curăţenie, de folosire a soluţiilor dezinfectante

– vechime în muncă: -1 an;

– vechime în specialitate: -1 an;

– să obţină autorizaţie de lucru pentru documente clasificate conform cerinţelor postului,, secret de serviciu”.

Concursurile vor avea loc la sediul unităţii organizatoare şi se va desfăşura în 2 etape succesive, desfăşurate în ordinea menţionată mai jos, astfel:

    postul de muncitor calificat IV-I, specializarea ospătar
        Probă practică – 11.2021, ora 10.00;
        Interviu – 11.2021, ora 10.00.
    postul de muncitor calificat IV-I, specializarea electrician
        Probă practică – 11.2021, ora 10.00;
        Interviu – 11.2021, ora 10.00.
    postul de îngrijitor  

    Probă practică – 11.2021, ora 10.00;
    Interviu -26.11.2021, ora 10.00.

Dosarele de înscriere se depun pană la data de 08.10.2021 ( ora 15,00) la sediul unităţii organizatoare.

Documentele aferente concursului, respectiv condiţiile generale, calendarul de desfăşurare a concursului, bibliografia şi, după caz, tematica se afişează la sediul si pe Site-ul C.F.P.P,, Nicolae Golescu” Slatina si  pe portalul posturi.gov.ro.

Relaţii suplimentare: IONIŢĂ BOGDAN, telefon 0249/421793, int. 28011/28101, în zilele lucrătoare, între orele 09,00-15,00.

Sursa: Realitatea de Olt

Articolul precedentOlt: Dosare penale pentru doi şoferi, prinşi băuţi la volan
Articolul următorOraşul Piatra-Olt se modernizează cu fonduri europene. Un amplu proiect este în plină derulare