Compania de Apă Olt (CAO) a semnat contractul de lucrări pentru proiectul „ Extinderea reţelelor de apă uzată pentru aglomerarea Piatra-Olt – Găneasa”, în cadrul marelui proiect derulat prin Programul Operaţional Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020, în valoare de 240 milioane de euro.

Potrivit unui comunicat remis de CAO, acesta este unul dintre cele 26 de contracte de lucrari din cadrul proiectului. Contractul de lucrări a fost semnat, miercuri, fiind atribuit în urma unei licitaţii publice deschise, Asocierii SC Wagramer Termo 2000 SRL- SC Condor Păduraru SRL.

Acest contract are o valoare de 26.340.010,97 lei, fără TVA, din  care, conform schemei de finanţare, 85% reprezintă finanţare nerambursabilă de la Uniunea Europeana şi  13%  constituie co-finantare naţională si 2% constituie co-finantare Buget Local. Durata de execuţie a Contractului este de 38 luni.

Prin intermediul contractului CL 17 se vor realiza următoarele investiţii în aglomerarea Piatra-Olt – Găneasa, după cum urmează:

Extindere retea de canalizare menajera – 25,76 km;

Constructie statii pompare apa uzata – 15 buc;

Conducte de refulare noi – 7,25 km.

„Obiectivul POIM în judeţul Olt se armonizează cu obiectivul general al POIM – protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului şi a standardelor de viaţă a locuitorilor, urmărindu-se conformarea cu prevederile acquis-ului de mediu”, se arată în comunicatul citat.