Deţinătorii de câini agresivi sau periculoşi trebuie să aibă cel puţin 18 ani, să nu fi suferit condamnări penale şi să înregistreze patrupedele la Asociaţia Chinologică din România şi, ulterior, la poliţie. 30 de astfel de patrupede sunt înregistrate numai în Slatina.

În plus, potrivit poliţiştilor, pe lângă faptul că trebuie să cunoască modalități de control ale propriului câine, atunci când acesta reacționează pe baza instinctelor predominante, când se iese pe stradă cu un câine încadrat în aceste categorii, este obligatoriu să poarte botniţă şi să fie ţinut în zgardă şi lesă sau ham.

„Cu ei nu puteți merge în localuri publice, în mijloacele de transport în comun, precum şi în alte locuri publice, cu excepţia drumurilor publice şi a căilor de acces către acestea”, transmit poliţiştii.

Sursa citată arată că, în Slatina, există 30 de proprietari de câini agresivi sau periculoşi care şi-au înregistrat patrupedul la poliţie: Pitbull – nouă, Cane Corso – trei, Amstaf – trei, American Staffordshire -unul, Rottweiler – şapte, Caucazian – doi, Dog German – cinci.

Poliţiştii desfăşoară, în perioada septembrie – decembrie 2018, acţiuni de prevenire a oricăror incidente în care sunt implicaţi câinii periculoşi sau agresivi şi de verificare a modului de respectare a legislaţiei privind regimul de deţinere al acestora.

Baza legală pentru derularea activităților cu câini periculoși sau agresivi este constituită din prevederile OUG 55/2002 privind regimul de deținere al câinilor periculoși sau agresivi și ale Legii 60/2003 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 55/2002.

Potrivit Ordonanţei de Urgenţă 55 din 2003 privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi (art.1), prin câini periculoşi se înţelege câinii aparţinând următoarelor rase, grupate în două categorii: categoria I – câinii de luptă şi de atac, asimilaţi prin caracterele morfologice cu câini de tipul Pit Bull, Boerbull, Bandog şi metişii lor; categoria a II-a – câinii din rasele American Staffordshire Terrier, Tosa, Rottweiller, Dog Argentinian, Mastino Napolitano, Fila Brazileiro, Mastiff, Ciobănesc Caucazian, Cane Corso şi metişii lor.

Prin „câini agresivi” se înţelege orice câine care, fără să fie provocat, muşcă sau atacă persoane ori animale domestice în locuri publice sau private; orice câine care participă la lupte între câini sau care a fost antrenat în acest scop.

Potrivit legislaţiei, proprietarii sau deţinătorii câinilor periculoşi ori agresivi trebuie să aibă vârsta minimă de 18 ani, să aibă capacitate deplină de exerciţiu şi să nu fi fost condamnaţi pentru comiterea vreunei infracţiuni contra persoanei.

De asemenea, aceştia au obligaţia să depună la sediul poliţiei în a cărei rază teritorială este situat imobilul în care este deţinut câinele, o adeverinţă în fotocopie, eliberată de Asociaţia Chinologică Română, afiliată la Federaţia Chinologică Internaţională, din care să rezulte încadrarea câinelui în categoriile prevăzute la art. 1, precum şi o declaraţie pe propria răspundere cuprinzând următoarele date: numărul de identificare al câinelui, aplicat prin tatuare sau microcip; efectuarea vaccinării antirabice şi a rapelurilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; efectuarea sterilizării câinilor; existenţa unei asigurări de răspundere civilă pentru eventualele pagube produse de câini..

În cazul schimbării adresei imobilului proprietarii de câini încadraţi ca periculoşi sau agresivi au obligaţia să depună, în termen de 48 de ore, la sediul poliţiei în a cărei rază se află, noua adresă.

Totodată, accesul acestor rase de câini în localurile publice, în mijloacele de transport în comun, precum şi în alte locuri publice, cu excepţia drumurilor publice şi a căilor de acces către acestea, este interzis. Este interzis accesul acestora şi în părţile comune ale imobilelor în care sunt deţinuţi, pe drumurile publice şi pe căile de acces către acestea este permis numai dacă aceştia poartă botniţă şi sunt ţinuţi în zgardă şi lesă sau ham de către proprietar ori de către deţinătorul temporar.

De asemenea, este interzisă organizarea luptelor între câini, antrenarea câinilor în acest scop şi participarea cu câini la astfel de lupte, indiferent cărei rase îi aparţin câinii. Contravine legii şi importul sau comercializarea câinilor periculoşi sau agresivi, dar şi reproducţia câinilor care nu au acte de origine recunoscute de Asociaţia Chinologică Română, afiliată la Federaţia Chinologică Internaţională. Faptă penală este şi abandonarea acestor patrupede.

Articolul precedentVirsulul West Nile a ucis un bătrân din Vulpeni
Articolul următorAccident, la ieșirea din Slatina spre Valea Mare. Trei persoane au fost rănite – FOTO&VIDEO