Consilierii locali urmează să aprobe documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii şi indicatorii tehnico-economici pentru reabilitarea Centrului Vechi al Slatinei.

Potrivit proiectului de hotărâre, lucrările privind execuția obiectivului „Reabilitare Centrul Vechi” revin în sarcina Direcţiei Administrarea Străzilor şi Iluminatului Public.

Valoare totală a investiţiei se ridică la 4.602.185,054 lei, fără TVA.

Reprezentanţii DASIP spun că investiţia este necesară având în vedere faptul că unele investiţii privind asfaltarea reţelei rutiere au ieşit din perioada de garanţie, iar la momentul actual prezintă degradări majore ale părţii carosabile, „cauzate de acţiunea traficului, a factorilor climaterici şi a modului de scurgere a apei de suprafaţa.

În prezent, mai ales pe strada Mihai Eminescu, există numeroase denivelări despre care reprezentanţii DASIP spun că au apărut din cauza tasărilor/cedărilor sistemului rutier (alcătuit din piatra cubică).

Principalele lucrări necesare a fi realizate în situaţia actuală, sunt:

Parte carosabilă – desfacere pavaj existent, sapatura mecanica, scarificare şi reprofilare balast existent, geotextil, geocelule umplute cu balast 15cm, astenere balast 25 cm, hârtie Kraft, beton C18/22,5 18 cm, șapă 5cm, montare pavaj din piatră naturală 10 cm, inclusiv mortar pentru umplere rosturi.

Trotuare – reparaţii la trotuare existente. 

Edilitare – ridicare la cotă răsuflători de gaze, ridicare la cotă cămine (capac nou+placă de berton nouă), ridicare la cotă guri de scurgere existente cu înlocuire grătar de scurgere şi placă de beton.

Semnalizare rutieră – marcaj rutier longitudinal şi transversal.

Centrul Istoric al Slatinei a mai fost reabilitat în trecut, în cadrul proiectului „Reabilitare Centru Istoric, străzile Lipscani şi Mihai Eminescu”, finanţat cu fonduri europene în o valoare totală de 16.551.677,42 de lei. 

Lucrările, finalizate în anul 2013, au presupus următoarele: realizarea reţelei de canalizare; realizarea reţelei de iluminat public, inclusiv a branşamentelor pentru utilităţi; reabilitarea străzilor Mihai Eminescu şi Lipscani atât partea carosabilă, cât şi trotuarele; reabilitarea spaţiilor verzi din zona străzii Mihai Eminescu; instalarea mobilierului urban.

Sursa: Realitatea de Olt